Et kik ind i Nordskoven                                               

Skovvænget

Skovvænget er et sommerhusområde i Kulhuse, lige op til den store og dejlige Nordskov.
 
Grundejerforeningen Skovvænget dækker alle huse og grunde på vejen fra nr. 1 til 50. 
 
Du kan opnå rabat ved køb hos Flügger i Brøndby. Se mere her  
Du kan opnå rabat ved køb hos Sadolin i Glostrup. Se mere her
 

Historien

Grundejerforeningen er stiftet 13. marts 1965.
 
 
Se billeder fra området tilbage i tiden her
 
 

Sidste nyt

Vej - og grøftegennemgang med efterfølgende forårsfrokost holdes lørdag den 21. maj kl. 11.  
 
Generalforsamling 2017 afholdes på Kulhuse Kro søndag den 23. april.
 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling på Kulhuse Kro søndag den 3. april 2016 kl 10.00. Du kan læse formandens beretning her
 
Nyt fra bestyrelsen - 11. februar 2016
Alle gennemløbsbrønde er blevet renset op og alle rør mellem brøndene er spuglet rene. Endelig er røret mellem Skovvænget og skoven ligeledes spuglet ren, således at vandet uhindret kan løbe ud til Roskulde fjord.
 
Nyt fra Bestyrelsen – 30. November 2015:
Indkørslen fra Barakvejen. Der er lavet aftale med Frederikssund Kommune
om, at
• Faskinen ved busstoppestedet efterses og tømmes.
• Rabatterne på Barakvejen jævnes ud, at gående og cyklende kan benytte
dem. Dette gøres på en måde, så transport af jord og grus fra rabatterne
ned til faskinen reduceres mest muligt.
• Indkørselsområdet på Skovvænget bliver rettet af og asfalteret på de
første 8-10 meter, således at vores grus ikke løber ned i faskinen.
Frederikssund Kommune vil påbegynde disse arbejder i denne uge. Så nogen
påvirkning af trafikken ud og ind af Skovvænget på påregnes.
Derudover har vi drøftet den ulovligt gravede rende fra vandpytten ind
på nr. 2’s grund. Denne rende vil forsvinde når rabatterne jævnes ud og
indkørslen asfalteres. Ligeledes skal bevoksningen ud mod både
Skovvænget og Barakvejen bringes i overensstemmelse med gældende regler
og følge skel-linjerne, hvilket ikke er tilfældet i dag. Dette er
grundejernes ansvar og kommunen vil udstede et påbud.
Hilsen
Sigurd Lauritsen
 
Referat af vejtjek den 16. maj 2015. Læs den her
 
 

Kør forsigtigt

Børn og dyr skal kunne færdes trygt på vores vej. 
 
Så kør forsigtigt og vis hensyn. 
 
Det kan ikke undgås, at der kommer huller i vejen. Der er grusbunker ved nr. 3 og 32. Alle  opfordres til at lægge grus i hullerne.