Grundejerforeningen Skovvænget

Billeder fra vejgennemgang og "Vængefrokost" den 4. juni 2011.
Der var stor interesse for at deltage i vejgennemgangen
 
Der hilses velkommen til "Vængefrokost"
 
Nogle hyggelige timer sammen med naboer